Logo Easy-PCVolejte: 777 644 821

Čištění notebooku

Displej

K vyčištění displeje použijeme nejlépe utěrku z mikrovlákna a sprej určený k čištění displejů. Předcházíme tak poškrábání displeje a podstatně zlepšíme pracovní podmínky pro oči.

Klávesnice

Když chceme vyčistit klávesnici od prachu, tak se mně nejvíce osvědčilo použití plastických sorpčních hmot. Hmota se dá vtlačit i do těch nejmenších skulin a nečistoty, které jsou jen volně na povrchu klávesnice odstraní velmi účinně.

Pokud je klávesnice špinavá od mastnoty, tak nejvhodněší způsob je použití tampónů do uší a isopropyl alkoholu. Isopropyl alkohol dokáže mastnotu rozpustit, je nevodivý a velmi rychle se odpařuje, takže nevadí pokud Vám zateče do klávesnice. Na čištění klávesnice nedoporučuji používat pěny (například pro čištění displejů) ani jiná rozpouštědla. Můžete tak velice snadno poškodit tištěné spoje na klávesnici a klávesnice přestane fungovat z části nebo úplně.

Čištění vnitřních částí notebooku

Pokud se Váš notebook stane hlučným a začne se přehřívat je nejvyšší čas notebook vyčistit. Notebook rozeberte dle servisního návodu a odšroubujte chladič s větrákem ze základní desky.

Před očištěním teplovodivých past si všimněte, že povrch čipů není pokryt teplovodivou pastou rovnoměrně. Pasta je ztvrdlá a obsahuje vzduchové bubliny. Vzduch je zároveň nejlepší izolant a brání přenosu tepla z čipu na chladič. Tento stav způsobuje přehřátí čipů a vede k závažným poškozením základní desky. Notebook nelze zapnout nebo lze zapnout, ale nenaběhne obraz... Nikdy neřešte tento problém koupí chladící podložky ať už pasivní nebo aktivní. Podložka má sloužit pouze jako doplněk pro zlepšení odvodu tepla. Čip je stále tepelně velmi namáhán a zkracujete si tak životnost Vašeho počítače.

Z chladiče, procesoru a čipů odstraňte mechanicky staré teplovodivé pasty například buničinou. Kompresorem nebo stlačeným vzduchem ve spreji vyfoukejte veškerý prach ze základní desky (odstraníte tak tepelné namáhání součástek na desce) a větráčku s chladícími žebry. Vyměňte teplovodivé pasty na čipech a procesoru. Pastu nanášejte pokud možno v co nejslabší vrstvě a rozprostřete například pomocí igelitového pytlíku po celé ploše čipu. Po nanesení pasty přišroubujte chladič a ověřte si, že chladič drží pevně a je tak zajištěn přenos tepla mezi čipem a chladičem.