Logo Easy-PCVolejte: 777 644 821

Klávesové zkratky

Ctrl + kolečko (desktop): změní se velikost ikon na ploše
Win + F: hledání souborů (doporučuji nastavit indexaci na celý oddíl)
Win + Q: hledání aplikací
Win + W: hledání nastavení (nástroje pro konfiguraci)
Win + I: zobrazí se panel s nastavením
Win + K: zobrazí se panel připojených zařízení
Win + P: panel pro nastavení výstupu na projektor/další monitor
Win + D: zobrazí se klasický desktop a nepravá minimalizace
Win + E: zobrazí se Průzkumník (Tento počítač)
Win + L: rychlé zamknutí profilu
Win + M: minimalizace oken na desktopu
Win + O: zámek otočení displeje
Win + R: starý dialog Spustit
Win + T: přepínání aplikací v hlavním panelu Aera
Win + X: nabídka s konfiguračními nástroji pro pokročilé
Win + Mezerník: přepnutí rozložení klávesnice (podobně jako Alt + Shift)
Win + Tab: procházení otevřených oken s náhledy
Win + Pause/Break: vlastností systému
Win + šipky: umisťování oken na ploše (vlevo, vpravo, nahoře a dole)
Ctrl + Tab: přepínání mezi záložkami prohlížeče
Alt + Tab: klasické přepínání aplikací
Alt + F4: zavře aktivní okno
Shift + Tab: přepínání kurzoru/fokusu na různé části obrazovky
Ctrl + Shift + Esc: správce úloh
Ctrl + Alt + Delete: odhlášení, vypnutí, restart, správce úloh aj.